Martin Sprock 2


V novém roce přináším odkaz na nová zvuková dobrodružství slovenského libomudruna a svobodného ducha Martina Sprocka. Pro začátek něco lehčího, kytarovou "radioverzi" jeho hitu Já mám na Slovensku strýce.
"Hrá kocourek na kytáre, hádžou do něj boty staré!"

Bohužel mnohé skladby se z internetu ztrácí a tak po novince s názvem Alebo príbuzným zůstal jen její text:

"JE TU CELKOM DOBRE.
DALAJLÁMOVE TEXTY INTERPREOVANÉ V SLOVENČINE.
VINEA JE CHUTNÁ S BUBLINKAMI.
ŽÍŽALY SÚ UŽITOČNÉ.
MAJÚ REBRÍČKOVITÚ NERVOVÚ SÚSTAVU.
ALEBO ŽE BY ROZPTÝLENÚ ?
ĎAKUJEM.
B- KOMPLEX FORTE JE VHODNÝ DO SEPARAČNÉHO AQUÁRIA, SPOLU
S KVETMI MATERINEJ DÚŠKY, SUŠENÝMI PRE KONTRASTNÚ MACERÁCIU,
VODA V TOMTO AQÁRIU MÁ ZVÝŠENÚ TEPLOTU AŽ O DESAŤ STUPŇOV PODĽA CELSIA.
Z JARI, NIEKTORÉ RYBY SÚ NÁCHYLNÉ K POMERNE MDLEJ ADAPTÁCIE
VOČI ÚTOKOM PARAZITOV.
ZACHRÁNILI SME SUMCA INDICKÉHO, KTORÉMU UŽ OSTATNÉ RYBY ROZOŽRALY CHVOST AŽ DO OBNAŽENIA KOSTNÉHO VEJÁRA.
V PRIEBEHU DVOCH TÝŽDŇOV IZOLÁCIE OD OSTATNÝCH RÝB
V KARANTÉNE OZDRAVOVACIEHO AQÁRIA, SUMEC ÚSPEŠNE A BEZ STOPY ZREGENEROVAL.
VODA MU BOLA OKYSLIČOVANÁ RUČNÝM ŠĽAHAČOM,
- BOLI SME INŠPIROVANÍ COMICSOM "MICKEY MOUSE & GOOFY".
DOBRÉ JE TO. "
A pro laskavé čtenáře tohoto blogu přidávám Martinův text nazvaný Totoh:

TOTOŽNÝ JE TOTOH.

BATOŽINA , Z KTOREJ JE JEDEN BATOH, TAK AKO MNOŽINA TOTOŽNOSTÍ.

JEDEN Z TOHO JE TOTOH TOHOTO TU

I TAMTOHO TAM !

OSTAŇ TAM ! OSTAŇ TAM !

AJ JA MÁM TAM - TAM, A ,

AJ KONŠEL SEM - TAM MÁVA TAM - TAM ,

INOKEDY ZAS MÁVA NÁM AJ VÁM,

JA VÁM DÁM !

TEN TOTOH TEJ TOTOŽNOSTI Z TAMTEJ MNOŽINY TOTOŽNEJ BATOŽINY MÁVA BATOH ; ON MÁVA.

TOTOŽNOSŤ ;

A MNOŽINA JE TO TOTOHA TOHOTO AKO BATOŽINA TRVÁ Z BATOHA A BATOHA A BATOHA A BATOHA A BATOHA A BATOHA A BATOHA A BATOHA LIMITOVANÉHO V NEKONEČNE STOTOŽNENEJ MNOŽINE

TOTOHOV.

TO, ČO PARANOID OZNAČKUJE NEBLAHÝM , TO MU AJ DÁVA ODKAZ

POHĽADOM, ŽE TO JE TO,

ČO JE ! TEDA BOH ČI DUCH 

ČI KTO TO JE ČO JE VŠADE A JE TO TO, ČO JE ON AJ V INOM.

VIDÍ PANDRLÁK V PRÍSLUŠNÍKOVI

TYRANA, JEST MU TYRAN ;

VIDÍ V ŇOM ČLOVEKA; JEST MU ČLOVEK.

NEMAL MEDZIMODZOG OBČIANSKY ZALIATY DO FÓLIE;

PRETENZIE NEBOLI KATEGORIZOVETEĽNÉ

Z HĽADISKA PRÍSLUŠNOSTI

K ZBORU TAKÉMU ALEBO ONAKÉMU;

JE TO LEN A LEN V SILE ZRKADLENIA

SEBA SAMÉHO V INTERFERENCII SVETIEL.

PÁN JEŽIŠ KRISTUS OBČIANSKY PREUKAZ NENOSIL

A COLNÍK ŠIEL ZA NÍM.

TO JE JEDNA VEC.

DRUHÁ VEC JE, ŽE PRÍSLUŠNÍK POLÍCIE

MÁ TIEŽ MATKU, MÁ TIEŽ ŽENU A DETI,

ALEBO DIEVČA KTORÉ MILUJE ALEBO KAMARÁTOV ; JE TO ČLOVEK.

KOMPLEXY MÁ KAŽDÝ JEDEN KLK;

A NESÚVISÍ TO S PRÍSLUŠNOSŤOU

K ANJELOM, KTORÍ NAVIGUJÚ KAŽDÝ

REZORT ĽUĎMI VIDITEĽNÝHO SVETA;

SÚVISÍ TO SO ŠTÁDIAMI VÝVOJA

SKÚSENOSTNEJ PÚTE ŽIVOTOM

TEJ , KTOREJ OSOBY; FYZICKEJ

KEĎ JU TO, LEN A LEN TO UPOKOJÍ - - TOTIŽ MNOHÉ BYTOSTI NUTNÉ SÚ V ÚČASTINE POKOJA, KTORÝ V NICH TRVÁ LEN A LEN V ROZPOLOŽENÍ VEDOMIA

DOSAHU CHÁPANIA TOHO, ČO JE;

TOTIŽ, ŽE ONY SÚ OSOBY FYZICKÉ, LEN A LEN - - TEDA , A , TEDA !? NIE ŽE : A LEN - LEN - ŽE !

VTEDY IM JE BEDA !

FYZICKÁ OSOBA JE TOTOH ! 

TAK TO JE !

JE TO TAK , TEDA .


( KAŽDÝ JEDEN ČLOVEK SA CÍTI SÁM

V SEBE NAJLEPŠIE, CÍTI SVIATOK, KEĎ POCHOPÍ, ŽE MÁ DOBRÉ SRDCE;

OTROCI TEMNÝCH KÁBLOV ČO NA NICH VISIA A NIMI SÚ NAVIGOVANÍ, TOTO MAJÚ

ZACHRLENÉ HYPNÓZAMI KTORÝCH NÁBOJ JE HODNOTIACI AHOA - TOTO JE ZLO, AHA TAMTO JE SLOBODA, AHA

TOTO JE TAKÉ A TOTO ZARAĎ TY, LEBO TO ZARAĎUJEM A JA A JA , TO SME MY !

TEDA AK NIE SI TENTO TOTOH;

SI PROTI PRAVDE, LEBO PRAVDU

MÁM JA ! A JA, TO SME MY !

TÁTO TOTOŽNOSŤ , MNOŽINA, BATOŽINA,

TOTO VŠETKO STOTOŽNENÉ DO

JEDNÉHO BATOHA, ANI LEN TO NIE JE CELÁ PRAVDA, AJ KEĎ JEDEN, DVAJA , TRAJA, ATĎ, LIMITOVANÍ/É, NEKONEČNOM

TOTOŽNOSTÍ SÚ UISTENÍ, QUASI SAMI V SEBE, ŽE PRAVDA JE TO, ČO MAJÚ,

KEĎ DAKLARUJÚ PRÁVOPLATNOSŤ

ALEBO NEPLATNOSŤ PRÁVA ALEBO

PLATNOSŤ NEPRÁVOSTI

ALEBO NEPLATNOSŤ NEPRÁVOSTI,

TEDA VLASTNE NIE LEN OBLASTNE

ALE AJ VŠEOBECNE, PLATNOSŤ

PRÁVA A Z TOHO VŠETKÝHO JE 

V KAŽDOM OKAMIHU

NEBETYČNÁ VRAVA , 

AJ TAK, BLIŽŠIE K PRAVDE

JE RUČIACA , BZÍKAJÚCA

ALEBO POKOJNE PASÚCA SA 

KRAVA !

AJ JEJ LAJNO Z POPOD CHVOSTA CHRLENÉ

S TÝM SPOLU, NEBO NAD TÝM,

VTÁCTVO, ALEBO V ČASE ZIMNOM

HMLY A SNEH A VŠETKO SPOLU,

PRAVDA JE TO, TO VŠETKO ČO JE,

NAOZAJSTNÁ NAOZAJSTNOSŤ.


P.S. JA OSOBNE MÁM OBČIANSKY

PREUKAZ TENTO FENOMÉN

ENGRAMOVANÝ VYSOKÝM STUPŇOM PLATÓ SEXUALITY HRANIČIACEJ

S POČIATKOM DOTYKOV ORGASTICKEJ

EXTÁZY SHAKTÍ, JE TO PRODUKT MODERNEJ KULTÚRY KOMUNIKÁCIE, KTORÝ POSKYTUJE SLOBODU

MEDZIKASTOVÝCH DIALÓGOV A INÝCH

FORIEM OBCOVANIA; TENTO POZNATOK MÁM NADOBUDNUTÝ MNOHONÁSOBNOU

MILOSŤOU VŠEMOHÚCEHO

A VŠEVEDÚCEHO A VŠADEPRÍTOMNÉHO PÁNA BOHA , KTORÝ NAVIGOVAL

MOJE ŽIARIVÉ INDIVÍDUUM

K NESPOČETNÝM NÁHODNÝM STRATÁM

A ODCUDZENIAM , OBČAS, VRÁTANE BATOŽINY OBČIANSKYCH PREUKAZOV;

KTORÝCH NOVOVYBAVOVANIE

POSKYTLO NÁRAST BLAHODÁRNEJ

SKÚSENOSTI HRANIČIACEJ

SO STAVOM SVEDKA SKUTOČNE PREVRATNEJ MODERNIZÁCIE

A ČORAZ, Z ROKA NA ROK,

Z DESAŤROČIA NA DESAŤROČIE

ŠARMENTNEJŠEJ A NÁDHERNEJŠEJ

EXKLUZIVITY VYBAVENOSTI

INTERIÉROV OSOBAMI, DUŠAMI 

ĽUDSKÝMI A PôVABNÝMI MECHANIZMAMI,

ČORAZ MENEJ PRZNENÝMI

SKRZE DOTYKY NEPOUČENÝCH

ZNALOSŤOU ELEMENTÁRNEJ 

HYGIENY NEDOMRLÝCH TOTOHOV;

KTORÍ SI SKUTOČNE OBČIANSKY PREUKAZ NEZASLÚŽIA

A MAJÚ HO.

OBČIANSKY PREUKAZ JE PEKNÝ 

A MILÝ. JE SEXY.

KRETÉN JE KRETÉN.

PRE TRAKTORISTU JE OBČIANSKY PREUKAZ POVINNÝ.

NIČ NIE JE LEPŠIE AKO

OBČIANSKY PREUKAZ, KEĎ JE.

MÁ AJ ČÍSLO. ČÍSLO OBČIANSKEHO PREUKAZU JE DôLEŽITÉ.

JE TO RAD ČÍSEL, KTORÉ V KAŽDOM

MOMENTE, KEDY NAŇ UPRIEŠ ZRAK

DETERMINUJÚ TVOJE ĎALŠIE TRANSFERY

MOMENTÁLNYM ČASOPRIESTOROM,

PODĽA TOHO, AKÝ POTENCIÁL

A EKVIVALENT FAREBNOSTI PRIESTOROV

ZA DANÝMI BRÁNAMI, KTORÝCH KAŽDÉ JE ČÍSLO TOTO TOHOTO TOTOHA ,

ZVOLENEJ ČÍSLICI PRIRADIA, ONI/ONY.

ČIŽE ČÍSLICA JE VĎAČNÁ AKTUÁLNEMU 

SVETLU NEZÁVISLE OD POSTOJA

INEJ MNOŽINY TOTOHOV.

K TOMUTO SOM DOSPEL

TRIDSAŤTRI ROČNÝM ŠTÚDIOM

FENOMÉNA OBČIANSKY PREUKAZ

V STAVE TOTÁLNEJ SLOBODY

NEZÁVISLE OD AKÉHOKOĽVEK VYHLASOVANÉHO KLKMI A TOTOHMI

SYSTÉMU.


SPRRRRROCK !


Komentáře

Oblíbené příspěvky