Engineering Works


“Naše směna vznikla někdy v srpnu roku 2008, kdy bylo potřeba zaštítit jedinou písničku, která zbyla. Vznikli jsme pod dojmem vzpomínky na četbu novinové zprávy o práci udržovačů londýnského metra, kteří se scházejí nejen v noci, ale na vybraných tratích i o víkendech a tomu se pak říká, že linka "nepremáva" z důvodu "engineering works." - No, takže to sme my, z noční i víkendové směny.
Jak název poslání napovídá, působíme hlavně pod zemí, ale nejen tam, protože zvlášť periferní výběžky našeho provozu probíhají jasně nad povrchem. V centru pod zemí, na periferii nad zemí. Projekt převážně spí a při tom se zcela neočekávaně probouzí ke křečovitým a bleskovým úkonům. Připomínáme tak velrybu.”
                                 
Engineering WorksZa projektem Engineering Works stojí básník Ladislav Selepko, který jak sám říká si do tohoto projektu jen “odskočil z literatury” a další pokračování experimentu neplánuje. Zdá se mi zajímavé, že zvukový design místy převálcuje mluvené slovo do té míry, kterou bych u svého druhu “autorského čtení” nečekal. Slovo se místy rozpadá a mění se ve skuhrání, štěbetání nebo neprostupnou litanii. Psychedelické mluvené slovo! A večerníčkový podkres ve skladbě Štědrý večer je dokonale výhružný.

Ladislav Selepko: Něco o projektu
Projekt Engineering Works je jednorázová záležitost. Impuls vzešel z mé potřeby vyzkoušet kombinaci básní s nějakým zvukem. Primární byly tedy básně, k nimž jsem dotvářel zvukový kontext. A při tom je převáděl z podoby textu určeného spíš pro tiché čtení do textu, který by se přizpůsobil rytmu zvukového prostředí.
Pokud jde o zvukovou složku, je to celé dělané amatérsky na koleně, to je jistě poznat. Jednu část tvoří namluvení pěti básní v upravené podobě do několika zvukových stop. Do dalších stop jsem nasbíral různé zvuky, které jsem našel po netu a několik samplů z cizích písní, též sebraných z netu. - Jediný živý vstup byl tedy můj hlas přes nejobyčejnější mikrofonek.
Potom jsem to všelijak pokroutil, zkreslil a nastříhal v programu Audacity. Ke třem nahrávkám jsem ještě vytvořil obraz poskládáním obrázků v Picase - ten obraz momentálně není zveřejněn, i když nějakou dobu byl, a možná to někoho i zasáhlo...

Blog Ladislava Selepka: http://selepko.blogspot.cz/

Engineering Works na Bandzone: http://bandzone.cz/engineeringworks


Výše zmíněné video k jedné ze skladeb Engineering Works, text zmíněné skladby lze pak přečíst níže.Paranoia

Nekonečný Brooklyn, začíná mžít
vážu plevel do pukétů v náznaku Ameriky
oranžová noc táhne na provázku Chaplina
lepí odpadky na tváře Afričanů

Pokroucení nevyčerpatelnou vzpomínkou
vylézají zpoza rohů, vycházejí z koloniálů
ne mnoho, po jednom, po dvou
ticho kolem nich šíří nástražnou síť

Hluk výhybek v prvním patře
pařáty blbnoucí v západovýchodním rozpoložení
snové město po představení pohlcuje domy
připomínají zhaslé kampeličky

Vydal jsem se pěšky na letiště
přistávajícím deštěm nad ozvěnami míčů
jež v blaženosti vykolejily z pelechů
zdravá a toužící větrná játra

         ----------------------

propadat se blátem    mezi utopenými    dveřmi
    těšit se     na tvůj dopis     další roky
ruka     uvězněná na samopalu     čas
    zastavený padáním     hruškovitého ovoce

Komentáře

Oblíbené příspěvky